ಒಗಟಾದ ಮೌನ ವ್ರತ

| June 4, 2014

1857ರ ಒಂದು ರಾತ್ರಿ, ಫ‌ಕೀರನೊಬ್ಬ ಬ್ರಿಟಿಷ್‌ ಸೈನಿಕರ ವಸತಿ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಹಾದುಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ . ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮದ ಮೊದಲ ದಿನಗಳವು. ಭಾರತೀಯರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಬೀಜ ಬಿದ್ದಿತ್ತು . ಪರಕೀಯ ಆಡಳಿತ ಅಸಹ್ಯವಾಗುತ್ತಿತ್ತು .

ದೇವರು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ?

ಸಂಧ್ಯಾ ಪೈ (ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಸಂಪಾದಕರು) | April 20, 2014

ಮಹಾಜ್ಞಾನಿ ಎಂದು ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದ ಸಂತರಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಮಂದಿ ಎಳೆಯ ಸಾಧಕರು ಬಂದರು...

ಬೆದರುಗೊಂಬೆಯ ಆತ್ಮಪ್ರಶಂಸೆ

ಸಂಧ್ಯಾ ಪೈ (ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಸಂಪಾದಕರು) | April 8, 2014

ಕವಿಯೊಬ್ಬನಿಗೆ ಒಂದು ಬೆದರುಬೊಂಬೆ ಕಂಡಿತು. ಜೋಳದ ಗದ್ದೆಯೊಂದರ ಮಧ್ಯೆ ಬಿದಿರಿನ ಗೂಟಕ್ಕೆ ಹುಲ್ಲು ಹೊದೆಸಿ ಮನುಷ್ಯಾಕಾರಕ್ಕೆ ತಂದು ಉದ್ದನೆ ಅಂಗಿಯೊಂದನ್ನು ತೊಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು...

Powered By Indic IME